Cancerrehabilitering - process och teamarbete. Att starta upp verksamhet. Patrik Göransson, leg psy

  • 5 maj 2011
Patrik Göransson, psykolog från Halmstad, presenterade det cancerrehabiliteringsprojekt som han och hans team driver med stöd av medel från Sverigens kommuner och landsting. Syftet med projektet är att genom en försöksverksamhet skapa en modell för att erbjuda jämlik och patientfokuserad rehabilitering för cancersjuka patienter över hela vårdkedjan oberoende av cancerform och kliniktillhörighet. Genom projektet vill man nå målet att cancerrehabilitering ska bli en integrerad del i vården vid alla cancerdiagnoser, vilket kommer att bidra till att optimera vårdprocessen.Verksamheten ska ha ett tydligt fokus på patienten och de närstående. Projektet har som en ambition att använda sociala medier både för att underlätta samarbetet inom projektgruppens medlemmar men också med vårdpersonal i stort och sist men inte minst - de cancerberörda. Bloggen som också innehåller en detaljerad beskrivning av projektet hittar du här. Bildspelet hittar du här: SWEDPOS 2011 Patrik Göransson