Att predicera subjektiv stress hos nydiagnostiserade kvinnor med bröstcancer – Ritva Rissanen, be

  • 5 maj 2011
Ritva Rissanen presenterade en studie där stress undersöktes bland kvinnor med börstcancer för att i förlängningen kunna predicera psykisk ohälsa i senare skeden. Subjektiv stress och psykologisk stress prediceras av psykologisk stress vid diagnostillfälle vilket indikerar att interventioner och stöd bör sättas in förebyggande redan vid diagnostillfälle.