Projektblogg på tema cancerrehabilitering

  • 29 apr 2011
Region Halland lanserade i dagarna en projektblogg på tema cancerrehabilitering.  Bloggen skall möjliggöra för patienter, närstående och vårdpersonal utanför Region Hallands intranät att följa och påverka arbetet med att ta fram och implementera en sjukhusövergripande cancerrehabiliteringsprocess. Bloggen skall utgöra en direktlänk mellan projektet och dem som i förlängningen berörs. Möjlighet ges att ställa frågor till projektgruppen samt lämna åsikter och ge förslag. Här hittar ni bloggen: http://blogg.regionhalland.se/cancerrehabilitering/