SWEDPOS årsmöte 2024 och inledande webbinarium

  • onsdag 29 maj 2024
  • 15:00
  • Årsmöte

Välkomna till webbinarium kring cancerrehabilitering och SWEDPOS årsmöte!

15.00 – 15:55 hålls ett webinarium kring uppdaterade Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering med fokus på processtödet, goda exempel och en plan framåt.

16:00 – 17:00 som senast hålls SWEDPOS årsmöte 2024. Klicka "Läs mer" för program Webbinarium och dagordning Årsmöte.

Anmäl dig här: https://forms.office.com/e/JQRfc3KENP 

Anmäl dig här: https://forms.office.com/e/JQRfc3KENP 

Program webbinarium

Uppdateras snart

Dagordning årsmöte 2024-05-29 kl. 16:00 

Plats: Online via Teams-länk

1.Mötet öppnas

2.Godkännande av dagordningen

3.Val av mötesordförande

4.Val av mötessekreterare

5.Val av justeringsmän tillika rösträknare

6.Verksamhetsberättelse 2023

7.Ekonomisk verksamhetsberättelse 2023

8.Revisorsberättelse och ansvarsfrihet

9.Fastställande av årsavgift 2025 för medlemskap valfritt från 50:- - 500 :- från 2024

10.Omval och nyval

11.Övriga frågor

12.Mötet avslutas